VEHA archive


Independent Civil Photo Archive
Visual History of Belarus    

VEHA ARCHIVE


Independent Photo Archive of Visual History of Belarus 

︎
Dziavočy viečar 


 

Timeline:  <1921   1921—1939   1939—1953   1953—1965   1965—1979   1979>

Brest RegionDW-01-000-23-00153

1900-1917 гг., Брэсцкі р-н, Брэсцкая вобл. Прадаставіў Алег Палішчук. Архіў VEHA, калекцыя “Дзявочы вечар”.

1900-1917, Brest District, Brest Region. Provided by Alieh Pališčuk. From the VEHA archive, “Girls' night” collection

DW-01-003-23-00032

Пачатак 20-га ст., г. Брэст. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

The early 20th century, Brest. Provided by Brest Regional Museum of Local History. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection


DW-01-003-23-00136
1900-1915-я гг., г. Брэст. Прадаставіў Алег Палішчук. Архіў VEHA, калекцыя “Дзявочы вечар”.

1900-1915, Brest. Provided by Alieh Pališčuk. From the VEHA archive, “Girls' night” collection


DW-01-015-23-00217
1920 – 1922 гг., в. Жадэны, Пружанскі р-н, Брэсцкая вобл. Аляксей Васільевіч і Еўдакія Фёдараўна Кудрэйка. Прадаставіў музей-сядзіба “Пружанскі палацык". Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1920 – 1922, Jadeny, Pružany District, Brest Region. Alexey and Evdokia Kudreyko. Provided by the Museum-Estate "Pruzhany Palace". From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection
DW-01-003-23-00148

1900-1915 гг., г. Брэст. Прадаставіў Алег Палішчук. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1900-1915, Brest. Provided by Alieh Pališčuk. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection

DW-01-003-23-00141

1900-1915 гг., г. Брэст. Прадаставіў Алег Палішчук. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1900-1915, Brest. Provided by Alieh Pališčuk. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection

DW-01-003-23-00137

1900-1915-я гг., г. Брэст. Прадаставіў Алег Палішчук. Архіў VEHA, калекцыя “Дзявочы вечар”.

1910-1915, Brest. Provided by Alieh Pališčuk. From the VEHA archive, “Girls' night” collection

DW-01-015-23-00204
1914 г., г. Пружаны, Брэсцкая вобл. Сям’я Галавенка. Прадаставіў музей-сядзіба “Пружанскі палацык". Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1914, Pruzhany, Brest Region. Galavenko Family. Provided by the Museum-Estate "Pruzhany Palace". From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection
DW-01-003-23-00139

1900-1915 гг., г. Брэст. Прадаставіў Алег Палішчук. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1900-1915, Brest. Provided by Alieh Pališčuk. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection


DW-01-003-23-00009

г. Брэст. Прадаставіў Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя “Дзявочы вечар”.

Brest. Provided by Brest Regional Museum of Local History. From the VEHA archive, “Girls' night” collectionDW-01-003-23-00142

1900-1915 гг., г. Брэст. Прадаставіў Алег Палішчук. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1900-1915, Brest. Provided by Alieh Pališčuk. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection
 Viciebsk Region
DW-02-018-23-00424

1905-1910 гг., г.п. Відзы, Браслаўскі р-н, Віцебская вобл. І.І. Петрашкевіч і М.А. Петрашкевіч. Прадаставіла Браслаўскае раённае аб'яднанне музеяў. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1905-1910, Vidzy, Braslaw District, Viciebsk Region. Petrashkevich’s Wedding. Provided by Braslav District Association of Museums. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection
 
 

HomieL Region
DW-03-050-23-00313

1920-я гг., в. Кустоўшчына, Мазырскі р-н, Гомельская вобл. Настаўнік Каліноўскі з нявестай. Прадаставіў Мазырскі аб'яднаны краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

The 1920s, Kustoustshyna, Mazyr District, Homieĺ Region. The teacher Kalinouski with his wife. Provided by Mozyr United Local History Museum. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection 

DW-03-042-23-00304

Пачатак 20-га ст., в. Жгунь, Добрушскі р-н, Гомельская вобл. Прадаставіў Добрушскі раённы краязнаўчы музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

Beginning of the 20th century, Zhgun, Dobrush District, Homieĺ Region. Provided by Dobrush District Local History Museum. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collectionHrodna Region
DW-04-000-23-00314

23 сакавік 1919 г., г. Гродна. Ядзвіга і Юзаф Фолгэрт. Прадаставіў Лідскі гісторыка-мастацкі музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

March 23, 1919, Hrodna. Jadwiga and Yusaf Folgert. Provided by Lida Historical and Art Museum. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection
 

MahilioU Region
DW-05-104-23-00305

8 лістапада 1920 г., в. Пархімковічы, Кіраўскі р-н, Магілёўская вобл. Якаў Іванавіч і Улляна Рыгораўна Мельнікавы. Прадаставіў Жыліцкі гістарычны комплекс-музей. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

November 8, 1920, Parhimkovichy, Kirawsk District, Mahilioŭ Region. Jacob and Ulliana Melnik. Provided by Zhilichi Historical Museum Complex. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection

DW-05-099-23-00075

Пачатак 20-га ст. Прадаставіў Іван Мураўёў. Архіў VEHA, калекцыя “Дзявочы вечар”.

The early 20th century Provided by Ivan Muraŭjoŭ. From the VEHA archive, “Girls' night” collectionMinsk RegionDW-00-000-23-00074

Першая палова 20-га ст. Прадаставіў Іван Мураўёў. Архіў VEHA, калекцыя “Дзявочы вечар”.

First half of 20th century Provided by Ivan Muraŭjoŭ. From the VEHA archive, “Girls' night” collection


DW-06-087-23-00342

1916 г., в. Хохлава, Маладзечанскі р-н, Мінская вобл. Вера Іванаўна і Александр Барысавіч Невера. Прадаставіў Этнаграфічны клуб КОЛА. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1916, Hohlawa, Maladzečna District, Minsk Region. Vera and Aliaxander Nevera. Provided by KOLA Ethnographic Club. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection

DW-06-097-23-00049

1919 г., в. Брыялева, Бярэзінскі р-н, Мінская вобл. Справа Ліпень Станіслаў Іосіфовіч, за ім стаяць яго сёстры Юзэфа і Соня, Віталіна Амбросьеўна Ліпень і Іосіф Ліпень сядзяць правее ад маладых, лявее ад маладых сядзіць Марыя Радкевіч. Прадаставіла Леся Пчолка. Архіў VEHA, калекцыя “Дзявочы вечар”.

1919, Bryaleva, Bierazino District, Minsk Region. Lipień Stanislaŭ Iosifovič is on the right, behind him are his sisters Juzefa and Sonia, Vitalina Ambrośjeŭna Lipień and Iosif Lipień are sitting to the right of the newlyweds, Maryja Radkievič is sitting to the left of the newlyweds. Provided by Lesia Pčolka. From the VEHA


DW-06-000-23-00202

1915 г., в. Загор'е, Чэрвеньскі р-н, Мінская вобл. Захар Пятровіч Поух і Ірына Васільеўна Каралюк. Прадаставіў музей-сядзіба “Пружанскі палацык". Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1915, Zagorje, Cherven District, Minsk Region. Zahar Pouh and Irina Koroliuk. Provided by the Museum-Estate "Pruzhany Palace". From the VEHA archive, ״Girls' night״ collection
DW-07-000-23-00076

Пачатак 20-га ст. Прадаставіў Іван Мураўёў. Архіў VEHA, калекцыя “Дзявочы вечар”.

The early 20th century Provided by Ivan Muraŭjoŭ. From the VEHA archive, “Girls' night” collection

DW-07-000-23-00102

1917 г., г. Мінск. Антон Іванавіч Пантусевіч-Понтус і Феадора Халявінская. Прадаставіў Леанід Мельнік. Архіў VEHA, калекцыя 'Дзявочы вечар'.

1917, Minsk. Anton Pontusevich-Pontus and Theodore Khalyavinsky. Provided by Lieanid Mieĺnik. From the VEHA archive, ״Girls' night״ collectionВыкарыстанне матэрыялаў VEHA магчыма толькі з пісьмовага дазволу рэдакцыі ︎︎︎ archive.veha@gmail.com
Using materials from the VEHA archive is possible only with written permission of the editors. Email us archive.veha@gmail.com